Välkommen till Bendinggroup

VÄLKOMMEN TILL BENDINGGROUP AB

Bendinggroup AB är ett underleverantörs företag med två fabriker, i Nybro och Örsjö, beläget i Småland 3 mil från Kalmar.

Vi arbetar med trä, stål och textil och tillverkar möbeldetaljer, kompletta möbler, inredningar samt produkter, där vår kunskap och maskinpark passar in för att ge kunden en kostnadseffektiv produkt.

Vi formar, pressar, laminerar, böjer, bockar, stansar, svetsar, löder, slipar, putsar, målar och lackerar samt gör stoppning och klädsel. Bendinggroups specialitet är att kunna göra en komplett möbler stål/tråd, trä med tapisseri från skiss till färdig produkt.

Detta innebär att vi kan bli din totala systemleverantör och på detta sätt effektivisera din logistik och lagerhantering. Verktygstillverkning görs i egen regi med gediget kunnig personal.

Våra uppdragsgivare är Skandinaviens mest kända varumärken som vi är stolta över att vara producenter till, men också unga oprövade formgivare som vill ha hjälp med att ta fram prototyper av idéer de skissat fram. Du kommer med idén och vi genomför den.

HISTORIA

Företaget startades 1952 i Åryd under namnet Åry Fanerprodukter, en bruksort mellan Växjö och Nybro. 1955 Flyttades tillverkningen till Nybro och då startades även trämöbel produktion. 1961 Förvärvades fastigheten i Örsjö, där började man tillverka stålmöbler. Namnet ändrades till Åry Form. 2001 Antog möbelproduktionen namnet Bendinggroup AB och bricktillverkningen blev ett eget bolag Åry AB.

 

 

AFFÄRSIDÈ

Bendinggroups affärsidé är att tillverka möbler och andra nischade produkter i olika material: formpressat, fanér trä, massivt trä, MDF, stålrör, tråd, samt stoppning och klädsel.

Med ett nära samarbete med designers och kunder genom produktutveckling skapa förutsättningar för att nå en kostnadseffektiv produktionsprocess. Vi skall även sträva efter att bli systemleverantör och ta hand om hela produktionskedjan.

 

MILJÖ

FSC® - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

Att värna om miljön och att hantera naturens resurser varsamt är en självklarhet för oss. Därför stödjer vi FSC®:s arbete för ett hållbart skogsbruk. Vi strävar för att alla våra leverantörer skall vara FSC® -certifierade och vädja för spårbarheten och uppfylla de miljökrav som FSC® ställer.

FSC® (Forest Stewardship Council®) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både miljö och människa. En global standard reglerar hanteringen av råvaran gällande avverkning, skydd av djur- och växtliv i området samt arbetsförhållanden. De höga kraven som måste uppfyllas inom respektive område ser till att skogen brukas på ett hållbart sätt för att kunna nyttjas även av våra kommande generationer.

Vårt certifieringsnummer: TUEV-COC-000666
Vårt licensnummer: FSC®-C125078

VISA DITT MILJÖENGAGEMANG

Genom att inkorporera FSC®-märket innehållande vårt licensnummer på din produkt kan du på ett enkelt och tydligt sätt visa ditt miljöengagemang. Märkningen garanterar att råvaran som har använts till den färdiga produkten är spårbar och kommer från certifierade leverantörer. Detta gör det enkelt för slutkonsumenten att göra ett miljömedvetet val. Vår certifiering ger dig även möjlighet att ansöka om en varumärkeslicens hos FSC® för att få tillstånd att använda deras namn och logotyp i din marknadsföring.

 

 

FRAMTID & MARKNAD

FRAMTID

Vår strävan är att fortsätta utveckla vår personals kompetens och arbeta för att tillverka så miljö effektivt som dagens tillverkningsmetoder och material tillåter.

MARKNAD

Bendinggroups kunder består till största delen av skandinavien´s mest kända möbelproducenter. En del köper detaljer, trä eller stål eller en kombination. Vissa har anammat vårt koncept att utnyttja oss som systemleverantör fullt ut, där vi tar hand om hela kedjan till slutkund.

 

 

PRODUKTUTVECKLING

På våra konstruktionsavdelningar i trä respektive stål får designerns/kunder kvalificerad teknisk hjälp att ta fram konstruktionsritningar utifrån skiss eller prototyp. Vi fungerar som bollplank vad gäller materialval och det tekniska utförandet och många nya produkter föds när designerns visioner möter vår erfarenhet och kunnande i ett intensivt samarbete. Till vår hjälp använder vi de modernaste ritprogrammen som att tillgå.

Fundamentet för vår verksamhet är dessa prototyp verkstäder. Här arbetar verktygsmakare, fixturbyggare och prototypsnickare med gediget hantverkskunnande fram de unika prototyper, verktyg och mallar som behövs får en rationell produktion. I vissa fall specialtillverkas även maskiner för en viss produkt.

 

PRODUKTION

Det är få i branschen som har möjlighet att arbeta med så många olika tekniker samtidigt som vi i Bendinggroup gör. Det gör att vi kan styra produktionen på ett effektivt sätt när det gäller att leverera både trä- och ståldetaljer till samma produkt för ett effektivt logistiskt hanterande för vår kund. Till vårt förfogande har vi 8000m² golvyta för träproduktion och 6000m² för stålproduktion.

 

Konkurrensfördelar i korthet

  • Vi kan ta fram prototyper från din skiss
  • Vi har en hög tekniknivå, modern utrustning
  • Vi har skickliga hantverkare
  • Vi har rationell tillverkning med bra intern logistik
  • Vi kan göra hela produkten klar med flera olika miljövänliga material
  • Vi har lång erfarenhet och ett stort kunnande inom möbeltillverkning

 

TILLVÄGAGÅNGSÄTT

Du kommer med en skiss eller idé till oss. Vi kommer med goda råd. Du kommer kanske med modifieringar eller ändringar. Vi handgör en prototyp. Du provar, funderar och ändrar kanske. Det kan bli flera prototyper. Vi kan göra hållfasthetstest, om du önskar det. Nu är det dags för en produktion. Vi behöver tillverka verktyg och fixturer. Produktionen kan starta.

 

NÅGRA UTAV VÅRA KUNDER